Great Farm Policy 

GREAT FARM Matvarupolicy 

Great Farm reserverar sig rätten att ej byta varor som avgått från vårat centrallager, såvida produkterna inte är defekta, enligt konsumentköplagen (1990:932).Då vi levererar färska livsmedel, kan vi ej garantera varornas säkerhet och kvalité i det fall  att de skickas tillbaka av kunden.Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler reglerar s.k ångerrätt, men lagen reserveras sig för vissa undantag, ett av undantagen återges i 2. kap. 11§. 4 punkten. “Ångerrätt gäller inte för avtal som avser en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal”, detta kan vara till exempel vid försäljning av vissa typer av livsmedel.

Vi på Great farm värdesätter våra kunder och deras kundupplevelse, och vill i största möjliga utsträckning hjälpa till att hitta en lösning vid eventuella dispyter eller problem.Kontakta oss gärna via mail för vidare kontakt!

15/11-2021, Göteborg